Reklama
 
Blog | Antonín Miléř

Bramborový chlast.

Lidstvo prý prodělalo tři velké historické katarze: Heliocentrickou, darwinovskou a freudiánskou. Možná musíme v Česku projít čtvrtou. A možná to bude znovu u voleb.Prošli jsme heliocentrickou, kdy jsme se museli smířit s tím, že Země není ani středem naší planetární soustavy, natožpak vesmíru, darwinistickou, kdy jsme museli vystřízlivět z opojení představou výlučnosti svého původu, a freudiánskou, která nás definitivně naučila pokoře v pravdě poznání, jak je to s tím sexem a podvědomím.  A ta čtvrtá? Gottovská. Zjistíme, že svět, ale fakt opravdu, neřídí dlouzí illumináti.

Ovšem někdo to řídit musí. Jelikož u nás v republice je nulová tolerance, nelze řídit pod vlivem. S imunitou ani bez ní. Docela bych byl rád, kdyby duo Chalupa-Stráský nepotvrzovalo mou hypotézu o podivuhodném souznění (pravdoláskaři by řekli „rezonanaci“) starých struktur a nových Čechů. No ale stalo se.

Reklama

Je mnoho substancí, psychoaktivních substancí, jichž se ustanovení o „řízení pod vlivem“ týká, účinky některých z nich jsou ovšem popírány. Jednou nebo druhou stranou. Mířím k tzv. ideologii. Byla rudá, je zelená. Oloupeš zelenou a pod ní je rudá. Říkají modří. Odřeš modrou….a co? A nic.

Dobře. Na něčem se musíme sjednotit, to je účel oné ideologie. Tak se sjednoťme na volném trhu. A tímto prizmatem posuďme první kroky nového vedení Národního parku Šumava. Eliminace vědců v Radě NP jako prostředek k lepšímu managementu organizace? Zrušení nevyhovujícího loga jako cesta k účinnějšímu marketingu?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seznam žádostí o povolení výjimky a těžká mechanizace jako nutné zlo? Odmítnutí diplomu Rady Evropy jako seriózní gesto a odmítnutí schizofrenických kroků? No, daleko spíš skrytá agenda a čelem vzad pod maskovací sítítí neurčité rétoriky pana ředitele.

Když tedy řídíme resort pod modrým vlivem, směřujme tedy k modrým hodnotám: tržní ekonomika. A na tu si připijme! Nevíte, co pije pan ministr Chalupa? Možná to nebude modrý bols, o čemž pochybuji, nechci po něm ani, aby pil Šumavské bylinné, takový pokrytec nebude, ale doporučil bych mu Jägermeister. Jo, čtete dobře: přece Volání divočiny! Znáte to, vezmete za paroh jelena, mnicha kolem krku a jezevec vám tam točí gramce. Navíc je to celé pod kontrolou, no, a že se tam sejdou divní týpci? Tak to je přece pluralita, opěrný bod tržní demokracie, a hlavně, že se tam konzumuje, ne? Prostě divočina patří do nabídky postmoderní civilizace a kdyby na ni nikdo neslyšel, nikdy by také nikdo neinvestoval do takové reklamy! Natožpak Jägermeister!

Já myslím, že to bude velmi dobré pití. Velmi lesnické! Bohužel, skutečně bohužel, ať je to vlivem latentní retro-ostalgie nebo nedostatkem sebevědomí či peněz, pořád se u nás konzumuje hlavně něco jiného. A ta zlá Evropská Unie tomu dokonce zakázala říkat „rum“, takový krásný podvod to mohl být! Takže teď to máme černé na bílém: Tuzemák. Bramborový chlast.